Prowadzimy działalność doradczą i usługową w zakresie:

Inwestycji budowlanych
Gospodarki nieruchomościami
Wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego do prywatyzacji i restrukturyzacji
[więcej...]

  Copyright ©2005 o nas  |  zakres działania  |  współpracownicy/kwalifikacje  |  odbiorcy  |  kontakt